Ajuntament del Montmell

escut
 • Codi oficial estadístic: 4309010007
 • Adreça: Major, 12
 • Codi postal i localitat: 43718 La Joncosa del Montmell (El Montmell)
 • Comarca: Baix Penedès
 • Població 2018: 1.437
 • Telèfon: 977688429
 • Fax: 977688410
 • NIF: P4309100H
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Maria Inmaculada Costa Ramón
 • Adreça electrònica: ajuntament@elmontmell.cat
 • Web: http://www.elmontmell.cat/
 • Horari d'atencio: tots els dies de 9h a 13 i de 16h a 19h
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat