Ajuntament del Masroig

escut
 • Codi oficial estadístic: 4308250006
 • Adreça: Pl. Vila, 1
 • Codi postal i localitat: 43736 El Masroig
 • Comarca: Priorat
 • Població 2018: 498
 • Telèfon: 977-825126
 • Fax: 977-825126
 • NIF: P4308300E
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Josep Rius Vallès
 • Adreça electrònica: aj.masroig@altanet.org
 • Web: http://www.masroig.altanet.org
 • Horari d'atencio: Tots els dies de 8/13, excepte dijous de 16/19
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat