Ajuntament de Godall

escut
 • Codi oficial estadístic: 4306880001
 • Adreça: Pl. Mare Teresa Blanch, 8
 • Codi postal i localitat: 43516 Godall
 • Comarca: Montsià
 • Població 2018: 591
 • Telèfon: 977-738018
 • Fax: 977-738225
 • NIF: P4306900D
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Teresa Esmel Casanova
 • Adreça electrònica: jotomas@godall.altanet.org
 • Web: http://www.godall.altanet.org
 • Horari d'atencio: estiu de 16h-20h / hivern de 15h-19h
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat