Ajuntament de Gandesa

escut
 • Codi oficial estadístic: 4306400000
 • Adreça: Pl. Espanya, 1
 • Codi postal i localitat: 43780 Gandesa
 • Comarca: Terra Alta
 • Població 2018: 3.009
 • Telèfon: 977-420007
 • Fax: 977-421257
 • NIF: P4306500B
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Carles Luz Muñoz
 • Adreça electrònica: aj.gandesa@altanet.org
 • Web: http://www.gandesa.altanet.org
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat