Ajuntament de Caseres

escut
 • Codi oficial estadístic: 4304190004
 • Adreça: Pl. Espanya, 4
 • Codi postal i localitat: 43787 Caseres
 • Comarca: Terra Alta
 • Població 2018: 235
 • Telèfon: 977-431909
 • Fax: 977-431887
 • NIF: P4304200A
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Manel Palau González
 • Adreça electrònica: aj.caseres@altanet.org
 • Web: http://www.caseres.altanet.org
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat