Ajuntament d'Arbolí

escut
 • Codi oficial estadístic: 4301540003
 • Adreça: Major, 20
 • Codi postal i localitat: 43365 Arbolí
 • Comarca: Baix Camp
 • Població 2018: 116
 • Telèfon: 977-816014
 • Fax: 977-816014
 • NIF: P4301500G
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Elisenda Barceló Olivé
 • Adreça electrònica: aj.arboli@altanet.org
 • Web: http://www.arboli.altanet.org
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat