Ajuntament d'Amposta

escut
 • Codi oficial estadístic: 4301410007
 • Adreça: Pl. Espanya, 2-4
 • Codi postal i localitat: 43870 Amposta
 • Comarca: Montsià
 • Població 2018: 20.606
 • Telèfon: 977-700057
 • Fax: 977-704132
 • NIF: P4301400J
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Adam Tomàs Roiget
 • Adreça electrònica: aj.amposta@altanet.org
 • Web: http://www.amposta.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat