Ajuntament d'Altafulla

escut
 • Codi oficial estadístic: 4301200000
 • Adreça: Plaça del Pou, 1
 • Codi postal i localitat: 43893 Altafulla
 • Comarca: Tarragonès
 • Població 2018: 5.120
 • Telèfon: 977650008
 • Fax: 977650842
 • NIF: P4301200D
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Fèlix Alonso Cantorné
 • Adreça electrònica: aj.altafulla@altanet.org
 • Web: http://www.altafulla.cat
 • Horari d'atencio: tots els dies de 10h a 14h
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat