Ajuntament d'Aldover

escut
 • Codi oficial estadístic: 4300690004
 • Adreça: Pl. Església, 3
 • Codi postal i localitat: 43591 Aldover
 • Comarca: Baix Ebre
 • Població 2018: 838
 • Telèfon: 977-473202
 • Fax: 977-473202
 • NIF: P4300600F
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Teresa Forés Hernández
 • Adreça electrònica: aj.aldover@altanet.org
 • Web: http://www.aldover.oasi.org
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat