Ajuntament de Térmens

escut
 • Codi oficial estadístic: 2522060009
 • Adreça: Plaça de Catalunya, 1
 • Codi postal i localitat: 25670 Térmens
 • Comarca: Noguera
 • Població 2018: 1.383
 • Telèfon: 973-180010
 • Fax: 973-180110
 • NIF: P2527500I
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Concepció Cañadell Salvia
 • Adreça electrònica: ajuntament@termens.cat
 • Web: http://www.termens.cat
 • Horari d'atencio: tots els dies de 8h-15h
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat