Ajuntament de la Seu d'Urgell

escut
 • Codi oficial estadístic: 2520380001
 • Adreça: Pl. Oms, 1
 • Codi postal i localitat: 25700 La Seu d'Urgell
 • Comarca: Alt Urgell
 • Població 2018: 12.041
 • Telèfon: 973-350010
 • Fax: 973-350165
 • NIF: P2525200H
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega Sabaté
 • Adreça electrònica: alcaldia@aj-laseu.cat
 • Web: http://www.laseu.org/
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat