Ajuntament de Puigverd d'Agramunt

escut
 • Codi oficial estadístic: 2518110007
 • Adreça: Cendra, 9
 • Codi postal i localitat: 25318 Puigverd d'Agramunt
 • Comarca: Urgell
 • Població 2017: 228
 • Telèfon: 973-391068
 • Fax: 973-392611
 • NIF: P2522400G
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Joan Eroles Samarra
 • Adreça electrònica: ajuntament@puigverdagramunt.ddl.net
 • Web: http://puigverdagramunt.ddl.net/
 • Horari d'atencio: dilluns i dimecres
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat