Ajuntament de Pinell de Solsonès

escut
 • Codi oficial estadístic: 2516670005
 • Adreça: Casa Consistorial
 • Codi postal i localitat: 25286 Sant Climenç (Pinell de Solsonès)
 • Comarca: Solsonès
 • Població 2018: 203
 • Telèfon: 973483922
 • Fax: 973-480272
 • NIF: P2520700B
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Benjamí Puig Riu
 • Adreça electrònica: ajuntament@pinelldesolsones.cat
 • Web: http://pinell.ddl.net/
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat