Ajuntament de Nalec

escut
 • Codi oficial estadístic: 2514590004
 • Adreça: Casa Consistorial
 • Codi postal i localitat: 25341 Nalec
 • Comarca: Urgell
 • Població 2017: 101
 • Telèfon: 973-303129
 • Fax: 973-303129
 • NIF: P2518300E
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Laura Piera Cuadras
 • Adreça electrònica: ajuntament@nalec.ddl.net
 • Web: http://nalec.ddl.net/
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat