Ajuntament de Montornès de Segarra

escut
 • Codi oficial estadístic: 2514310007
 • Adreça: Església, 2
 • Codi postal i localitat: 25340 Montornès de Segarra
 • Comarca: Segarra
 • Població 2017: 97
 • Telèfon: 973-348046
 • NIF: P2518000A
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Laura Cortada Cortada
 • Adreça electrònica: ajuntament@montornes.ddl.net
 • Web: http://montornes.ddl.net/
 • Horari d'atencio: Dilluns de 8 a 14
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat