Ajuntament de Menàrguens

escut
 • Codi oficial estadístic: 2513480001
 • Adreça: Pl. Església, 1
 • Codi postal i localitat: 25139 Menàrguens
 • Comarca: Noguera
 • Població 2017: 819
 • Telèfon: 973-180205
 • Fax: 973-181039
 • NIF: P2516900D
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Anna Maria Calvis Munsó
 • Adreça electrònica: ajuntament@menarguens.ddl.net
 • Web: http://menarguens.ddl.net/
 • Horari d'atencio: Tots els dies de 9/13 i 15/19
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat