Ajuntament de Camarasa

escut
 • Codi oficial estadístic: 2506210007
 • Adreça: Pl. Major, 1
 • Codi postal i localitat: 25613 Camarasa
 • Comarca: Noguera
 • Població 2018: 842
 • Telèfon: 973-420009
 • Fax: 973-420302
 • NIF: P2507400F
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Elisabet Lizaso Cantón
 • Adreça electrònica: ajuntament@camarasa.cat
 • Web: http://camarasa.ddl.net/
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat