Ajuntament de Bausen

escut
  • Codi oficial estadístic: 2504500000
  • Adreça: Casa Consistorial
  • Codi postal i localitat: 25549 Bausen
  • Comarca: Aran
  • Població 2018: 64
  • Telèfon: 973-647024
  • NIF: P2505400H
  • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Veronique Marie Noelle Fontan
  • Adreça electrònica: ajuntamentbausen@hotmail.es
  • Web: http://bausen.ddl.net/
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat