Ajuntament de Baix Pallars

escut
 • Codi oficial estadístic: 2503900000
 • Adreça: St. Sebastià, s/n
 • Codi postal i localitat: 25590 Gerri de la Sal (Baix Pallars)
 • Comarca: Pallars Sobirà
 • Població 2018: 330
 • Telèfon: 973-662040
 • Fax: 973-662183
 • NIF: P2512600D
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. José Maria Semino Laguia
 • Adreça electrònica: ajuntament@baixpallars.ddl.net
 • Web: http://baixpallars.ddl.net
 • Horari d'atencio: De dilluns a divendres de 9,00 - 15,00 hores
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat