Ajuntament d'Arres

escut
 • Codi oficial estadístic: 2503130008
 • Adreça: Pl. Major, s/n
 • Codi postal i localitat: 25551 Arres de Jos (Arres)
 • Comarca: Aran
 • Població 2018: 63
 • Telèfon: 973-641819
 • Fax: 973-641819
 • NIF: P2503600E
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Pedro Castet Farre
 • Adreça electrònica: ajuntamentarres@terra.es
 • Web: http://arres.ddl.net
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat