Ajuntament d'Alàs i Cerc

escut
 • Codi oficial estadístic: 2500580001
 • Adreça: Carrer Major, 10
 • Codi postal i localitat: 25718 Alàs (Alàs i Cerc)
 • Comarca: Alt Urgell
 • Població 2018: 342
 • Telèfon: 973-352054
 • Fax: 973-352788
 • NIF: P2500500J
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Mari Carmen Ribó Domenjó
 • Adreça electrònica: ajuntament@alascerc.ddl.net
 • Web: http://alascerc.ddl.net
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat