Ajuntament de Vilobí d'Onyar

escut
 • Codi oficial estadístic: 1723330008
 • Adreça: Travessia Casa de la Vila, 1
 • Codi postal i localitat: 17185 Vilobí d'Onyar
 • Comarca: Selva
 • Població 2018: 3.196
 • Telèfon: 972-473026
 • Fax: 972-474020
 • NIF: P1724800F
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Cristina Mundet Benito
 • Adreça electrònica: ajuntament@vilobidonyar.cat
 • Web: http://www.vilobidonyar.cat
 • Horari d'atencio: dilluns a divendres de 8h a 15h
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat