Ajuntament de Vilablareix

escut
 • Codi oficial estadístic: 1721550006
 • Adreça: Perelló, 120
 • Codi postal i localitat: 17180 Vilablareix
 • Comarca: Gironès
 • Població 2017: 2.691
 • Telèfon: 972-405001
 • Fax: 972-238764
 • NIF: P1722900F
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. David Mascort Subiranas
 • Adreça electrònica: ajuntament@vilablareix.cat
 • Web: http://www.vilablareix.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat