Ajuntament de Sant Joan les Fonts

escut
 • Codi oficial estadístic: 1718510007
 • Adreça: Carretera d'Olot, 32
 • Codi postal i localitat: 17857 Sant Joan les Fonts
 • Comarca: Garrotxa
 • Població 2019: 3.006
 • Telèfon: 972-290052
 • Fax: 972-291289
 • NIF: P1719700E
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Maria Vidal Jodar
 • Adreça electrònica: ajuntament@santjoanlesfonts.cat
 • Web: http://www.santjoanlesfonts.cat
 • Horari d'atencio: tots els dies de 8h a 15h
 • Previsió setmanal: Meteo.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat