Ajuntament de Santa Coloma de Farners

escut
 • Codi oficial estadístic: 1718050006
 • Adreça: Plaça del 1r d'Octubre, 1
 • Codi postal i localitat: 17430 Santa Coloma de Farners
 • Comarca: Selva
 • Població 2019: 13.143
 • Telèfon: 972-840808
 • Fax: 972-840195
 • NIF: P1719100H
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Susagna Riera Anglada
 • Adreça electrònica: ajuntament@scf.cat
 • Web: http://www.scf.cat
 • Horari d'atencio: De dilluns a divendres de 9 a 14 h.
 • Previsió setmanal: Meteo.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat