Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga

escut
 • Codi oficial estadístic: 1717140003
 • Adreça: C/ Església, núm. 2
 • Codi postal i localitat: 17732 Sant Llorenç de la Muga
 • Comarca: Alt Empordà
 • Població 2018: 251
 • Telèfon: 972-569140
 • Fax: 972-569140
 • NIF: P1718000A
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Lluís Vila Pujol
 • Adreça electrònica: ajuntament@santllorencdelamuga.cat
 • Web: http://www.santllorençdelamuga.cat
 • Horari d'atencio: dilluns a divendres d'11.00 a 14.00. Dilluns i dijous de 17.00 a 21.00 hores
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat