Ajuntament de Roses

escut
 • Codi oficial estadístic: 1715230008
 • Adreça: "Casa Cambó" Pl. Catalunya
 • Codi postal i localitat: 17480 Roses
 • Comarca: Alt Empordà
 • Població 2018: 19.319
 • Telèfon: 972-252400
 • Fax: 972-254206
 • NIF: P1716100A
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Montse Mindan Cortada
 • Adreça electrònica: info@roses.cat
 • Web: http://www.roses.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat