Ajuntament de Rabós

escut
 • Codi oficial estadístic: 1714320002
 • Adreça: Carrer de la plaça, 2
 • Codi postal i localitat: 17754 Rabós
 • Comarca: Alt Empordà
 • Població 2018: 179
 • Telèfon: 972-563082
 • Fax: 972-563082
 • NIF: P1715200J
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Dominica Montiel Puig
 • Adreça electrònica: ajuntament@rabos.cat
 • Web: http://www.ddgi.cat/rabos/
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat