Ajuntament de Pardines

escut
 • Codi oficial estadístic: 1712540003
 • Adreça: Pl. Padró, 7
 • Codi postal i localitat: 17534 Pardines
 • Comarca: Ripollès
 • Població 2018: 162
 • Telèfon: 972-727027
 • Fax: 972-727027
 • NIF: P1713300J
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Núria Pérez Desel
 • Adreça electrònica: ajuntament@pardines.cat
 • Web: http://www.pardines.cat
 • Horari d'atencio: dimarts i dijous de 10h-14h
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat