Ajuntament de Pals

escut
 • Codi oficial estadístic: 1712410007
 • Adreça: Pl. Major, 7
 • Codi postal i localitat: 17256 Pals
 • Comarca: Baix Empordà
 • Població 2018: 2.461
 • Telèfon: 972-636161
 • Fax: 972-667518
 • NIF: P1713200B
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Sílvia Monar Aynier
 • Adreça electrònica: ajuntament@pals.cat
 • Web: http://www.pals.cat
 • Horari d'atencio: dilluns a divendres de 8h-14h i de 17h-20h
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat