Ajuntament de Montagut i Oix

escut
 • Codi oficial estadístic: 1710960009
 • Adreça: Era de Sant Sebastià, 1
 • Codi postal i localitat: 17855 Montagut (Montagut i Oix)
 • Comarca: Garrotxa
 • Població 2018: 899
 • Telèfon: 972-287804
 • Fax: 972-687427
 • NIF: P1711600E
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Mònica Boix Pagès
 • Adreça electrònica: ajuntament@montagut-oix.cat
 • Web: http://montagut-oix.cat/
 • Horari d'atencio: Tots els dies de 10 a 14 i de 16 a 19
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat