Ajuntament de Llagostera

escut
 • Codi oficial estadístic: 1708900000
 • Adreça: Pl. Castell, 1
 • Codi postal i localitat: 17240 Llagostera
 • Comarca: Gironès
 • Població 2018: 8.297
 • Telèfon: 972-830375
 • Fax: 972-805468
 • NIF: P1709600I
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Josep Fermí Santamaria Molero
 • Adreça electrònica: ajuntament@llagostera.cat
 • Web: http://www.llagostera.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat