Ajuntament de Figueres

escut
 • Codi oficial estadístic: 1706690004
 • Adreça: Pl. Ajuntament, 12
 • Codi postal i localitat: 17600 Figueres
 • Comarca: Alt Empordà
 • Població 2018: 46.381
 • Telèfon: 972-032200
 • Fax: 972-670956
 • NIF: P1707200J
 • Alcalde President: Il.lm. Sr. Jordi Masquef Creus
 • Adreça electrònica: alcaldia@figueres.org
 • Web: http://www.figueres.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat