Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa

escut
 • Codi oficial estadístic: 1702800000
 • Adreça: Plaça del castell de Brunyola, 5
 • Codi postal i localitat: 17441 Brunyola
 • Comarca: Selva
 • Població 2017: 369
 • Telèfon: 972-423214
 • Fax: 972-423214
 • NIF: P1703100F
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Francesc Johe Carreras
 • Adreça electrònica: ajuntament@brunyola.cat
 • Web: http://www.brunyola.cat
 • Horari d'atencio: dilluns i dijous de 16 a 20 hores
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat