Ajuntament d'Argelaguer

escut
 • Codi oficial estadístic: 1701010007
 • Adreça: C/ Major, 91
 • Codi postal i localitat: 17853 Argelaguer
 • Comarca: Garrotxa
 • Població 2017: 423
 • Telèfon: 972687137
 • Fax: 972687821
 • NIF: P1701000J
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Artur Ginesta Rambla
 • Adreça electrònica: ajuntament@argelaguer.cat
 • Web: http://www.argelaguer.cat
 • Horari d'atencio: dimecres i divendres de 12h-14h i dima.17h-19h
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat