Ajuntament d'Arbúcies

escut
 • Codi oficial estadístic: 1700970005
 • Adreça: Major, 2
 • Codi postal i localitat: 17401 Arbúcies
 • Comarca: Selva
 • Població 2018: 6.515
 • Telèfon: 972-860001
 • Fax: 972-861212
 • NIF: P1700900B
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Pere Garriga Solà
 • Adreça electrònica: alcaldia@ajarbucies.cat
 • Web: http://www.arbucies.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat