Ajuntament d'Amer

escut
 • Codi oficial estadístic: 1700780001
 • Adreça: Pl. Vila, núm. 30
 • Codi postal i localitat: 17170 Amer
 • Comarca: Selva
 • Població 2018: 2.256
 • Telèfon: 972-431112
 • Fax: 972-430016
 • NIF: P1700700F
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Maria Rosa Vila Juanhuix
 • Adreça electrònica: amer@amer.cat
 • Web: http://www.amer.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat