Ajuntament d'Agullana

escut
 • Codi oficial estadístic: 1700100000
 • Adreça: Lluís Gomis, 2
 • Codi postal i localitat: 17707 Agullana
 • Comarca: Alt Empordà
 • Població 2018: 841
 • Telèfon: 972-535206
 • Fax: 972-535086
 • NIF: P1700100I
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Marina Gutés Serra
 • Adreça electrònica: ajuntament@agullana.cat
 • Web: http://www.agullana.cat
 • Horari d'atencio: de dilluns a divendres de 8h a 15h
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat