Ajuntament de Vilanova del Vallès

escut
 • Codi oficial estadístic: 0890240003
 • Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1
 • Codi postal i localitat: 08410 Vilanova del Vallès
 • Comarca: Vallès Oriental
 • Població 2018: 5.339
 • Telèfon: 938459277
 • Fax: 938456186
 • NIF: P0831000E
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Yolanda Lorenzo García
 • Adreça electrònica: ajuntament@vilanovadelvalles.cat
 • Web: http://www.vilanovadelvalles.cat
 • Horari d'atencio: Matins de dilluns a dijous, de 8h a 15 h; divendres de 8h a 14.30h. Tarda, els dijous, de 16.30 h a 19 h (Juliol i agost, només obert Registre).
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat