Ajuntament de Vilanova de Sau


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: d'atzur, una rodeta d'esperó d'argent. Per timbre una corona mural de poble.
Data d'aprovació: 29-JUL-16
Data de publicació en el DOGC: 16-AGO-16
DOGC núm.: 7184
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg: blau fosc, amb la rodeta d'esperó blanca de l'escut, d'alçària 2/3 de la de drap i amplària 4/9 de la llargària del mateix drap, al centre.
Data d'aprovació: 18-ABR-17
Data de publicació en el DOGC: 02-MAI-17
DOGC núm.: 7360
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat