Ajuntament de Torrelavit

escut
 • Codi oficial estadístic: 0828770005
 • Adreça: Molí, 29
 • Codi postal i localitat: 08775 Lavit (Torrelavit)
 • Comarca: Alt Penedès
 • Població 2018: 1.430
 • Telèfon: 93-8995002
 • Fax: 93-8996155
 • NIF: P0828700E
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Ramon Riera Bruch
 • Adreça electrònica: torrelavit@torrelavit.net
 • Web: http://www.torrelavit.net/
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat