Ajuntament de Tiana

escut
 • Codi oficial estadístic: 0828240003
 • Adreça: Pl. Vila, 1
 • Codi postal i localitat: 08391 Tiana
 • Comarca: Maresme
 • Població 2018: 8.709
 • Telèfon: 933955011
 • Fax: 934657518
 • NIF: P0828200F
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Esther Pujol Martí
 • Adreça electrònica: tiana@diba.cat
 • Web: http://www.tiana.cat/
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat