Ajuntament de Taradell

escut
 • Codi oficial estadístic: 0827850006
 • Adreça: Vila, 45
 • Codi postal i localitat: 08552 Taradell
 • Comarca: Osona
 • Població 2017: 6.344
 • Telèfon: 93-8126100
 • Fax: 93-8800975
 • NIF: P0827800D
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Lluís Verdaguer Vivet
 • Adreça electrònica: alcaldia@taradell.cat
 • Web: http://www.taradell.org
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat