Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet

escut
 • Codi oficial estadístic: 0826280001
 • Adreça: Pl. Ajuntament, 10
 • Codi postal i localitat: 08295 Sant Vicenç de Castellet
 • Comarca: Bages
 • Població 2019: 9.523
 • Telèfon: 93-6930611
 • Fax: 93-6930610
 • NIF: P0826200H
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Adriana Delgado Herreros
 • Adreça electrònica: svcastellet@svc.cat
 • Web: http://www.svc.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat