Ajuntament de Santa Maria de Miralles

escut
 • Codi oficial estadístic: 0825730008
 • Adreça: Ctra. d'Igualada a Valls, s/n
 • Codi postal i localitat: 08787 Santa Maria de Miralles
 • Comarca: Anoia
 • Població 2017: 123
 • Telèfon: 938080301
 • Fax: 938080735
 • NIF: P0825700H
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Pere Argelich Pujadó
 • Adreça electrònica: st.m.miralles@diba.cat
 • Web: http://www.anoia.net/miralles.htm
 • Horari d'atencio: dimart i dijous de 9.00 a 14.00 hores
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat