Ajuntament de l'Esquirol

escut
 • Codi oficial estadístic: 0825410007
 • Adreça: Nou, 1
 • Codi postal i localitat: 08511 L'Esquirol
 • Comarca: Osona
 • Població 2018: 2.141
 • Telèfon: 93-8568000
 • Fax: 93-8568305
 • NIF: P0825400E
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Àlex Montaña Rifà
 • Adreça electrònica: lesquirol@diba.cat
 • Web: http://www.lesquirol.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat