Ajuntament de Santa Eugènia de Berga

escut
 • Codi oficial estadístic: 0824600000
 • Adreça: Pl. Major, 1
 • Codi postal i localitat: 08507 Santa Eugènia de Berga
 • Comarca: Osona
 • Població 2018: 2.226
 • Telèfon: 93-8855803
 • Fax: 93-8895321
 • NIF: P0824600A
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Anna Franquesa Roca
 • Adreça electrònica: st.eugenia@diba.cat
 • Web: http://www.santaeugeniadeberga.cat/
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat