Ajuntament de Marganell

escut
 • Codi oficial estadístic: 0824230008
 • Adreça: Pl. Ajuntament, s/n
 • Codi postal i localitat: 08298 Marganell
 • Comarca: Bages
 • Població 2018: 258
 • Telèfon: 93-8357063
 • Fax: 93-8357210
 • NIF: P0824200J
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Anna Garcia Ventura
 • Adreça electrònica: marganell@diba.cat
 • Web: http://www.marganell.net
 • Horari d'atencio: dimarts i divendres de 12h-14h
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat