Ajuntament de Sant Quirze de Besora

escut
 • Codi oficial estadístic: 0823780001
 • Adreça: Pl. Major, 1
 • Codi postal i localitat: 08580 Sant Quirze de Besora
 • Comarca: Osona
 • Població 2017: 2.092
 • Telèfon: 93-8529017
 • Fax: 93-8529142
 • NIF: P0823700J
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Maria Teresa Espadaler Casellas
 • Adreça electrònica: info@ajsantquirze.cat
 • Web: http://www.ajsantquirze.cat
 • Horari d'atencio: tots els dies de 9h-15h
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat