Ajuntament de Sant Pol de Mar

escut
 • Codi oficial estadístic: 0823590004
 • Adreça: Pl. Vila, 1
 • Codi postal i localitat: 08395 Sant Pol de Mar
 • Comarca: Maresme
 • Població 2018: 5.178
 • Telèfon: 937600451
 • Fax: 937601352
 • NIF: P0823500D
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Montserrat Garrido Romera
 • Adreça electrònica: digueslateva@santpol.cat
 • Web: http://www.santpol.cat/
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat